Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Slovensko sa môže stať krajinou s najlepším zdravotníctvom - „MEDICAL VALLEY“. Na to aby sa tak stalo je nutné realizovať mnohé systémové a organizačné zmeny. Stačí tak málo: UROBIŤ ICH!

Pracovné skúsenosti: vlajka SR

 

 

 

Lekár plne  a výlučne venujúci sa pacientovi je utópia. Bolo by však istotne veľkým úspechom pre chorých, ak by sa fokus zdravotníckeho úsilia opäť presunul na nich. Pokúsme sa o to, čo si svojho času predstavoval Hippokrates.

Pracovné skúsenosti:   vlajka SR vlajka Nemecka                

 

 

 

 

Kvalitnú zdravotnú starostlivosť je možné dosiahnuť iba spoluprácou vzdelaných občanov, motivovanej medicínskej komunity a osvieteného riadenia. Výsledkom bude optimálne využitie finančných zdrojov,  výdobytkov modernej medicíny a hlavne zlepšený zdravotný stav obyvateľstva.

Pracovné skúsenosti: vlajka SR vlajka USA

Miroslav Tedla

 

 

 

 

 

Change one heart at the time for better future. 

Pracovné skúsenosti: vlajka SR vlajka VB

Michal Odermarský

 

 

 

 

Je konečne čas na výraznú zmenu v slovenskom zdravotníctve a k tej zmene môžem prispieť i ja.

Pracovné skúsenosti: vlajka SR vlajka Švédska       

 

Pavol Šurda

 

 

 

 

Pracovné skúsenosti: vlajka ČR vlajka VB vlajka Holandska        

 

 

 

 

Chorý zdravotný systém ohrozuje každého.  Lekár sa musí starať o dobro pacientov, preto  nemôžeme  byť pasívni a len tak sa pozerať na zlý stav nášho zdravotníctva. Ukážme našim pacientom, ako vyzerajú dobre fungujúce zdravotníctva vo svete, aby vedeli, čo majú od toho nášho vyžadovať.

Pracovné skúsenosti:   vlajka SR 

 

 

 

 

 

 Brace yourself, progress is coming....

 

Pracovné skúsenosti: vlajka Holandska                

   

Pracovné skúsenosti: vlajka ČR vlajka Nemecka