Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 

 

 

 

Chorý zdravotný systém ohrozuje každého.  Lekár sa musí starať o dobro pacientov, preto  nemôžeme  byť pasívni a len tak sa pozerať na zlý stav nášho zdravotníctva. Ukážme našim pacientom, ako vyzerajú dobre fungujúce zdravotníctva vo svete, aby vedeli, čo majú od toho nášho vyžadovať.

Pracovné skúsenosti:   vlajka SR 

 

  • 1999-2005    LF UK Bratislava (MUDr.)

 

  • 2005-2006    Chirurgické oddelenie FNsP Nové Zámky
  • 2006-2006    Chirurgická klinika FN Nitra
  • 2006-            Pediatrická klinika FN Nitra
  • 2011            Atestácia z Pediatrie SZU Bratislava
  • 2012-           Predseda LOZ