Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 

 

 

 

Kvalitnú zdravotnú starostlivosť je možné dosiahnuť iba spoluprácou vzdelaných občanov, motivovanej medicínskej komunity a osvieteného riadenia. Výsledkom bude optimálne využitie finančných zdrojov,  výdobytkov modernej medicíny a hlavne zlepšený zdravotný stav obyvateľstva.

Pracovné skúsenosti: vlajka SR vlajka USA

 

 •  1966-1972   LF UK Bratislava (MUDr.)

 • 1992             LF UK Bratislava (PhD.)
 • 1995             UPJŠ Košice, Habilitácia (Doc.)

 

 • 1972-1978     Slovenský onkologický ústav, Bratislava

 • 1978-1981     Národný onkologický ústav, Bethesda, Maryland, USA

 • 1980-1990     Gerogetownská Univerzita, Washington DC, USA

 • 1991-2001     Riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave

 • 1990-1990     Vedúci katedry klinickej onkológie ILF, Bratislava

 • 2001-2016     Riaditeľ regionálneho onkologického centra Alamogordo, N. Mexiko, USA

 

 • 1976            Atestácia z internej medicíny
 • 1991            Atestácia z klinickej onkológie