Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Miroslav Tedla

 

 

 

 

 

Change one heart at the time for better future. 

Pracovné skúsenosti: vlajka SR vlajka VB

 

 

  • 1993-1999     LF UK  Bratislava (MUDr.)
  • 2005-2006     University of Pittsburgh School of Medicine, USA            
  • 2010              SZU Bratislava (PhD.)
  • 1999-             I. ORL Klinika LF UK
  • 2009-2010     University hospital Coventry, UK 
  • 2012-2015     University hospital Coventry, UK
  • 2015-             Honorary Senior Research Fellow, University of  Birmingham, UK
  • Je delegátom sekcie ORL UEMS (The European Union of Medical Specialists) za Slovenskú republiku
  • Ako prvý v SR a ČR zaviedol špecializované vyšetrenie porúch prehĺtania a založil ambulanciu pre poruchy prehĺtania pri ORL klinike v Bratislave