Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Transparentnosť

 • Formovanie verejnej mienky v zdravotníctve

  V dnešnej dobe informačných technológií sa stáva uchovávanie, spracovanie a analytika dát veľmi silným nástrojom na ovplyvňovanie verejnej mienky a často aj politických rozhodnutí. Ak nie sú úmysly analýz vo verejnom záujme, môže to viesť k celospoločensky zlým rozhodnutiam a ku kriveniu systému ako celku.

 • Lex Haščák je iba začiatok

  Pripravovaný Lex Haščák, ktorý chce zabrániť vertikálnej štruktúre v slovenskom zdravotníctve a médiách sa stáva terčom odbornej aj neodbornej kritiky. Dá sa súhlasiť s tým, že je to riskantný krok. Zároveň je to jasný signál, že nekorektných politických nastavení už bolo dosť. 

 • Liečba hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid - 19 podľa EBM

   
  So zázračnými liekmi proti ochoreniu Covid - 19 sa roztrhlo vrece. Farmapriemysel sa predbieha v tom, ktorá liečba drahými preparátmi bude účinnejšia. Ako zabrániť neželaným vplyvom a zároveň poskytnúť pacientom ekonomicky únosnú a hlavne účinnú liečbu? 
 • Neefektívne oddlžovanie štátnych nemocníc pokračuje

  Štátne nemocnice sa naďalej zadlžujú. Dlhy, ktoré nie sú schopné splácať, každým rokom rastú a po určitom období ich štát oddlží.

 • Patient Data Management System - nástroj na zlepšovanie kvality

  Patient Data Management System (PDMS) je nástroj ako docieliť zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Nemusí pritom ísť len o spravovanie dokumentácie pacienta, môžu sa v ňom integrovať aj štandardné diagnostické a terapeutické postupy (SOPs), ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.

 • Slovensku chýba kódex riadenia a kontroly štátnych inštitúcií

  Riadenie a kontrola štátom riadených nemocníc na Slovensku dlhodobo stagnuje. Pretrváva silná politizácia, ktorá môže negatívne ovplyvňovať profesionalitu manažmentu.

 • Základné zdravotné poistenie a možné formy pripoistenia.

  Má rozdelenie na základné zdravotné poistenie a pripoistenie zmysel?

  Základné zdravotné poistenie by malo na báze solidarity pokrývať komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na dosiahnutie cieľa - udržanie a nápravu zdravia, liečbu akútnych a chronických ochorení, rovnako ako následnú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.