Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Riadenie a kontrola štátom riadených nemocníc na Slovensku dlhodobo stagnuje. Pretrváva silná politizácia, ktorá môže negatívne ovplyvňovať profesionalitu manažmentu.

 

Pre optimálny chod zdravotníckeho zariadenia je potrebný kvalitný manažment, účinné kontrolné mechanizmy a dostatočný čas na dosiahnutie stanovených cieľov. V prípade častej výmeny manažmentu nie je možná ich realizácia. Podľa súčasných nastavení na Slovensku, na odvolanie výkonného manažmentu štátom riadenej inštitúcie stačí pokyn ministra.

Dozorné rady

V Nemecku exekučný manažment vyberajú a odvolávajú dozorné rady.

Tie sú nielen dôležitým kontrolným orgánom, ktorý kontroluje finančnú a odbornú stabilitu subjektu a predchádza chybám manažmentu, ale aj usmerňujúcim orgánom, ktorý dáva strategické impulzy na rozvoj inštitúcie. Členovia dozorných rád sú regionálni politici, uznávaní medicínski a vedeckí experti, zástupcovia stavovských organizácií a zamestnancov alebo skúsení manažéri (1).

Príklad inštitúcie

Dozorná rada Slovensko

Dozorná rada Nemecko

Regionálna nemocnica

NsP Poprad

Predseda dozornej rady:

Ing. Peter Ferjančík , GTSU MZ SR

 

Členovia:

Mgr. Nadežda Lobodášová

Úradníčka MZ SR

 

MUDr. Matej Handžák

Zamestnanec NsP Poprad

Klinikum Görlitz

(nemocnica porovnateľná počtom lôžok, zamestnancov a významom)

 

Predseda dozornej rady:

Peter Starre, Stadtwerke Görlitz AG (regionálna energetická spoločnosť)

Členovia:

Octavian Ursu, primátor mesta Görlitz

Sven Fiedler, člen predstavenstva Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG

Dr. Dorothea Seibel, poslankyňa mestského zastupiteľstva (CDU)

Torsten Koschinka, poslanec mestského zastupiteľstva (AfD)

Dr. med. Hans-Christian Gottschalk, primár oddelenia

Dr. med. Matthias Liebig, zástupca primára

Anke Walter, zástupkyňa primára

Jens Günther, predseda odborového zväzu zamestnancov nemocnice

Vysokošpecializovaná nemocnica národného významu

NUSCH – Národný ústav srdcových chorôb

 

Predsedníčka dozornej rady:

JUDr. Ing. Jana Ježíková

Štátna tajomníčka MZSR

 

Členovia:

Matej Mišík, MSc.

Riaditeľ IZA MZSR

 

MUDr. Rastislav Cikrai

Lekár NUSCH

Herzzentrum Berlin

Predseda dozornej rady:

Prof. Dr. Hans Maier, BGM Associates GmbH

Členovia:

Dilek Kalayci, poslankyňa berlínskeho parlamentu

Michael Müller, primátor Berlína

Prof. Dr. Günter M. Ziegler, rektor, Freie Universität Berlin


Prof. Dr. Heyo Kroemer, predseda predstavenstva, Charité - Berlin


Günter Dibbern, manažér, do roku 2010 predseda predstavenstva DKV – Deutsche Krankenversicherung

Prof. em. Dr. med. Joachim Dudenhausen – emeritný profesor

Jan Eder, CEO, Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Armin-Matthias Schramm, manažér, DHG-Dienstleistungen für Haus- und Grundbesitz

Prof. Dr. Friedrich C. Luft, medicínsky riaditeľ Charité Berlin


Prof. Dr. Jürgen Mlynek, rektor Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Claudia Schmidtke, poslankyňa nemeckého spolkového parlamentu

Stefan Kurt Widensohler, manažér, KRAUTH Invest

Prof. Dr. Andreas Michael Zeiher, prednosta kliniky kardiológie, Universität Frankfurt am Main

  • Porovnanie zloženia dozorných rád zdravotníckych inštitúcií na Slovensku a v Nemecku

Zloženie a činnosť dozorných rád štátom riadených nemocníc na Slovensku je poväčšine iba formálna záležitosť.

Za členov sú častokrát nominovaní zamestnanci ministerstva len na základe splneného kritéria 5 ročnej riadiacej praxe. Títo nominanti zvyčajne nemajú osobný záujem na rozvoji a správnom fungovaní inštitúcie, sú iba predĺženou rukou akcionára. Zároveň svoju činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu, čo pôsobí značne demotivujúco.

Profesionalizácia členov dozorných rád štátom riadených nemocníc je nevyhnutnosť. Mali by sme prehodnotiť a nastaviť pravidlá kto a za akých podmienok by mal byť členom dozornej rady. Osoba, ktorá formálne spĺňa 5 ročnú riadiacu prax nemôže nahradiť odborníka, ktorý sa dlhodobo venuje problematike zdravotníctva (či už lekár, právnik, ekonómom), alebo má osobný, politický, odborný záujem na rozvoji danej inštitúcie. Volení alebo nominovaní členovia by mali mať buď dostatok skúseností z manažmentu v zdravotníctve alebo prístup k špecializačnému vzdelávaniu, ktorým by si svoje skúsenosti doplnili.

Dozorné rady by mali byť zložené z viacerých členov, aby lepšie odzrkadľovali záujmy akcionára, ale aj zamestnancov a garantovali odbornosť kontrolných činností a zároveň by mali prijímať strategické rozhodnutia, vrátane vymenúvania a odvolávania výkonného manažmentu.

Štát by mal členov dozornej rady za zodpovednú činnosť primerane odmeniť.

Výkonný manažment

Objektívne kritériá pre hodnotenie riadenia nemocníc nie sú známe. Preto po zmene vládnej garnitúry prichádza k častým výmenám na postoch riaditeľov nemocníc po politickej línii. Najlukratívnejšie sú miesta v zariadeniach, ktoré sú nastavenými platobnými mechanizmami predurčené k hospodárskemu úspechu (kardio-, onkoústavy).

Súčasná legislatíva pripúšťa do vypísania výberového konania, najviac však na dobu 6 mesiacov, stanoviť politického nominanta. Ten je poväčšine lojálny vládnej strane a zvolenému ministrovi.

Vo výberových konaniach majú politickí nominanti výhodu, ich písomný projekt rozvoja nemocnice obsahuje najaktuálnejšie dáta, sú najlepšie oboznámení s momentálnou situáciou v im zverenej inštitúcii a ak sa v niekoľkomesačnej praxi osvedčili, výberové konania zvyčajne vyhrávajú. 

Po dvanástich rokoch, kedy s malou prestávkou slovenské zdravotníctvo riadili predstavitelia strany SMER-SD, došlo opäť k významnejšiemu odvolávaniu riaditeľov nemocničných zariadení a menovaniu nových, ktorí mali ministrovu dôveru.

Pozitívnym krokom bolo, že bývalý minister zdravotníctva Krajčí presadil, aby v päťčlenných výberových komisiách mali zamestnanci Ministerstva zdravotníctva menšinu. Jedného zástupcu nominovalo Ministerstvo financií, jeden člen bol z mimovládnej organizácie Zastavme korupciu a jeden z radov zamestnancov danej inštitúcie. Výsledky výberových konaní a rovnako členovia výberovej komisie sa začali zverejňovať. Bol to prvý, nevyhnutný krok, po ktorom mala nasledovať príprava novej formy riadenia štátom riadených nemocníc. Vo výberových komisiách súčasného vedenia ministerstva žiaľ opäť dominujú zamestnanci Ministerstva zdravotníctva (2) a o novej vízii riadenia zatiaľ nepočuť.

VK na pozíciu:

Členovia VK:

Kandidáti:

Výsledok:

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.,

predseda:

Ing. Peter Ferjančík MZ

členovia:

JUDr. Ing. Jana Ježíková MZ

Mgr. Nadežda Lobodášová MZ

Mgr. Alexander Hlatky MZ

MUDr. Katarína Recabarrenová – za zamestnancov

Ing. Jozef Mikluš

Mgr. Anna Paľovová

PhDr. Emília Mihoková, PhD.

MUDr. Róbert Lámala

Nikto neuspel

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.,

predseda:

Ing. Peter Ferjančík MZ

členovia:

Mgr. Radoslav Krupa MZ

Mgr. Nadežda Lobodášová MZ

Mgr. Alexander Hlatky MZ

JUDr. Mária Oravec MZ

Ing. Marián Faško, PhD., MPH

MUDr. Pavel Kmeč

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS

Nikto neuspel

Dosadenie Ing. Pavela Bartošíka, bývalý riaditeľ Nemocnice Veľký Krtíš, členom Správnej rady Nemocnice Veľký Krtíš je od roku 2012 štátny tajomník Kamil Száz

Na VK nebol nikto mimo MZ, ani za zamestnancov

Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

predseda:

Ing. Peter Ferjančík MZ

členovia:

Mgr. Radoslav Krupa MZ

Mgr. Nadežda Lobodášová MZ

Mgr. Dagmar Kozárová MZ

JUDr. Mária Oravec MZ

Ing. Norbert Hogenbuch

Ing. Karol Borik, MBA

Ing. Ján Zelenčík

MUDr. Karol Hajnovič

Uspel

Všetci členovia VK boli zamestnanci MZ

  • Personálne obsadenie výberových komisií počas funkčného obdobia ministra Lengvarského

Minister Lengvarský pokračuje v personálnych výmenách a politických nomináciách (3). Doteraz odvolal 9 riaditeľov štátnych nemocníc, z toho až šiesti prešli riadnym výberovým konaním počas pôsobenia ministra Krajčího, nominanta tej istej politickej strany. O jeho dôveru prišli aj riaditelia, ktorí počas druhej vlny pandémie odvádzali vysoko kvalitnú prácu a na ich odvolanie nie sú relevantné dôvody. Na ich miesta nominoval predovšetkým ľudí zo svojho blízkeho okolia.

Nemocnica

Doterajší riaditeľ

Nový riaditeľ

Prepojenia, skúsenosti dosadeného nominanta

UNB

MUDr. Renáta Vandriaková

Ing. Roland Schaller

Bývalý predseda predstavenstva Letiska Sliač

V zdravotníctve predtým nikdy nepracoval

NUDCH

Ing. Peter Magát

Prešiel VK

MUDr. Peter Bartoň

MUDr. Bartoň bol neúspešným kandidátom na riaditeľa NÚDCH, výberové konanie vyhral pán Magát

VOU

MUDr. Nataša Džunková

MUDr. Tomáš Sieber

Bývalý zástupca riaditeľa Lengvarského, terajšieho ministra v UVN v Ružomberku

UNLP

Ing. Vladimír Grešš

Prešiel VK

MUDr. Ján Slávik

MUDr. Slávik pôsobil ako riaditeľ v nemocnici Šaca

 

Peter Kizek

Prešiel VK

   
 

Martin Paulo

Prešiel VK

MUDr. Ľuboslav Beňa

 

SUSCH

Juraj Frajt

Ing. Pavel Bartošík

Bývalý riaditeľ Nemocnice Veľký Krtíš

MUDr. Kamil Száz, terajší štátny tajomník MZ je od roku 2012 v Správnej rade Nemocnice Veľký Krtíš

FN Nitra

MUDr. Milan Dubaj

Prešiel VK

JUDr. Marian Korytiak

Bývalý člen predstavenstva Letiska Sliač Predtým nemal so zdravotníctvom žiadne skúsenosti

NsP Poprad

MUDr. Erik Chorvát

Prešiel VK za člena predstavenstva, zastával funkciu generálneho riaditeľa

MUDr. Jozef Tekáč

Bývalý riaditeľ nemocnice Poprad, v roku 2014 bol odvolaný pre aféru s externým dodávateľom stravy Dora Gastro Slovakia.

  • Riaditelia štátnych nemocníc, ktorých odvolal a nominoval minister Lengvarský

Krajčiho odvolania dlhoročných riaditeľov z dôb vlády SMERU-SD boli v médiách prezentované ako čistky a dosadzovanie „nekompetentných hutníkov, lesníkov, diecéznych ekonómov“. K Lengvarskému sú médiá prekvapivo zhovievavé, nehľadajú súvislosti a výmeny prezentujú faktograficky ako bežné odvolania.

Pritom kontinuita v manažovaní nemocníc je veľmi dôležitá. Bežná doba kontraktu výkonného manažmentu v nemeckých nemocniciach je 5 rokov. Dozornou radou sú nastavené objektívne kritériá, na základe ktorých sa hodnotí činnosť nemocničnej exekutívy. Politické vplyvy sú prostredníctvom zástupcov v dozornej rade na regionálnej úrovni, ktorá má záujem o rozvoj zdravotnej starostlivosti v danom regióne. Zároveň sa cez zástupcov v dozornej rade prihliada aj na záujmy zamestnancov a odborných, resp. vedeckých spoločností. V Nemecku je neakceptovateľné, aby minister zasahoval do manažmentu nemocníc a robil personálnu politiku.

Aj preto by malo byť strategickým zámerom Slovenska a nového vedenia Ministerstva zdravotníctva príprava a zavedenie kódexu riadenia a kontroly štátnych zdravotníckych zariadení (public corporate governance kodex), ktorý by jasne zadefinoval zloženie a voľbu dozorných rád a exekutívy, ich konkrétnu zodpovednosť, povinnosti a konflikt záujmov, ďalej volebné obdobie, hodnotiace kritériá výkonného manažmentu, povinnosť poistenia členov manažmentu za spôsobenie neúmyselnej škody, povinné zverejňovania sponzorov a iné. Ako príklad môže slúžiť kódex, ktorý je pre štátom riadené inštitúcie platný v Rakúsku (a) alebo Nemecku (b).

a)https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:50217551-774e-4bbb-b355-1bbbf549d9fe/B-PCGK_Endfassung%202017.pdf

b)https://publicgovernance.de/html/de/8830.htm

Takýto kódex je záväzný pre všetky štátom riadené inštitúcie, vedie k väčšej transparentnosti, udržateľnosti a predvídateľnosti inštitúcií a prispieva k skvalitneniu a profesionalizácii riadenia, kontroly a v konečnom dôsledku aj k zlepšeniu služieb pre spotrebiteľa.