Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Kvalita

  • Návrhy na zlepšenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

    Na ambulantnú zdravotnú starostlivosť Slovensko vydáva okolo 38% zdrojov z verejného zdravotného poistenia (1). Starostlivosť, ktorú za to dostávame je nevyhovujúca. Aké sú dôvody a možné riešenia?

  • Vestníky Ministerstva zdravotníctva nestačia

    Ministerstvo zdravotníctva si dalo za cieľ participovať na vytváraní medicínskych štandardov, a tak prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Pomôžu nové Vestníky Ministerstva zdravotníctva zmeniť súčasnú situáciu v prospech pacienta?