Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Pacient a jeho práva

  • Bezpečnosť operačných výkonov

    Na svete sa každý rok vykoná približne 234 miliónov operácií, čiže každý rok je operovaný približne každý 30 človek. Vo vyspelých krajinách je incidencia tzv. veľkých komplikácií 3-16%, v rozvojových krajinách ešte vyššia. Celosvetovo utrpí komplikáciu spôsobenú operáciou približne každý 10. operovaný človek. Svetová zdravotnícka organizácia sa už v roku 2008 rozhodla programom ,,Safe surgery saves lifes,,(bezpečná chirurgia zachraňuje životy) bojovať za väčšiu bezpečnosť operácií.

  • Triáž pacientov počas tretej vlny pandémie Covid-19 na Slovensku

     

    Triedenie pacientov je prípustné len v čase krízy, ak boli vyčerpané všetky možnosti ako maximalizovať kapacity intenzívnych lôžok.