Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 

Nezávislá platforma Za lepšie zdravotníctvo:

1. Spája

Spájame slovenských a zahraničných expertov z rôznych oblastí zdravotníctva.

2. Prináša informácie

Prinášame informácie o fungovaní zdravotného systému vo vyspelých krajinách a konfrontujeme ich so slovenskou realitou.

3. Navrhuje riešenia 

Navrhujeme riešenia pre zlepšenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

 

Cieľ:

Prispieť k zvýšeniu úrovne slovenského zdravotníctva orientáciou na pacienta, zvýšením transparentnosti, kvality a dostupnosti. 

  

Vízia:

Byť akceptovaným partnerom pri vytváraní a presadzovaní pozitívnych zmien v slovenskom zdravotníctve.