Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Rôzne

  • Formovanie verejnej mienky v zdravotníctve

    V dnešnej dobe informačných technológií sa stáva uchovávanie, spracovanie a analytika dát veľmi silným nástrojom na ovplyvňovanie verejnej mienky a často aj politických rozhodnutí. Ak nie sú úmysly analýz vo verejnom záujme, môže to viesť k celospoločensky zlým rozhodnutiam a ku kriveniu systému ako celku.