Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

V dnešnej dobe informačných technológií sa stáva uchovávanie, spracovanie a analytika dát veľmi silným nástrojom na ovplyvňovanie verejnej mienky a často aj politických rozhodnutí. Ak nie sú úmysly analýz vo verejnom záujme, môže to viesť k celospoločensky zlým rozhodnutiam a ku kriveniu systému ako celku.

Systém spravodlivého prerozdelenia financií medzi nemocnicami na základe skupín súvisiacich diagnóz (DRG) je smutným príkladom toho, ako na Slovensku pristupujeme k reformám a zmene.

Štátne nemocnice sa naďalej zadlžujú. Dlhy, ktoré nie sú schopné splácať, každým rokom rastú a po určitom období ich štát oddlží.

Problém so zdravotníckym personálom sa netýka len Slovenska. WHO odhaduje, že do roku 2030 bude celosvetovo chýbať až 18 miliónov zdravotníkov na to, aby sa dosiahla univerzálna zdravotná starostlivosť vo všetkých krajinách sveta.

Po rokoch ľavicových vlád, kde na štrajk zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ) akosi nebola chuť, hrozí Slovensku opäť ostrý štrajk nemocničných lekárov.