Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté, vraví známe príslovie. Po 14. rokoch lekárskej práce v zahraničí vidím, aký veľký je rozdiel medzi slovami a činmi, vyjadreniami a realitou. Zdravotníctvo sa z povahy princípu nikde na svete neriadi ľahko, jednoducho a bezbolestne, na vlastnej koži som to videl v Nemecku aj v Rakúsku, čo sa deje na Slovensku je však úplne iná káva.

Nová vláda začala boj s neviditeľným nepriateľom razantne. Zriadenie permanentného krízového štábu, kontrola štátnych hmotných rezerv, predstavenie plánu na zmiernenie dopadov pandémie na ekonomiku. V rezorte zdravotníctva sa skloňuje predovšetkým navýšenie testovania vírusu Covid - 19. Toto rozhodnutie je správne, napriek tomu sa musíme venovať aj otázke účelnosti.

Pandémia korona vírusu zasiahla naše životy ako hurikán. Vidiek aj mestá, sociálne slabších aj najbohatšie hviezdy. Nechcem rozoberať opatrenia prijaté minulou alebo terajšou vládou, len načrtnúť, ako na výnimočnú situáciu môžu reagovať ľudia, ktorí sú na akékoľvek zmeny citlivejší, predovšetkým psychiatrickí pacienti.   

Slovensko čelí nepoznanej hrozbe pandémie vírusom Covid-19. Nikdy sme podobnú situáciu nezažili.  Nevieme ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a aké budú jej následky. Predpokladáme, že opatrenia, ktoré sú vyžadované medzinárodným spoločenstvom a národnými autoritami povedú k zvládnutiu tejto krízy. Napriek tomu je teraz, vac ako inokedy, potrebná naša zodpovednosť. K sebe aj iným. 

Blížia sa voľby do nároného parlamentu a väčšina politických strán predstavila svoju víziu rozvoja zdravotníctva. Volebné programy s väčšou alebo menšou intenzitou prinášajú riešenia ako zvrátiť nepriaznivý stav v slovenskom zdravotníctve. Aká bude politická realita po voľbách a ktoré riešenia preniknú do programového vyhlásenia vlády je otázne. Prinášame prehľad 10 najvýznamnejších výziev slovenského zdravotníctva z nášho pohľadu.