Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Pandémia korona vírusu zasiahla naše životy ako hurikán. Vidiek aj mestá, sociálne slabších aj najbohatšie hviezdy. Nechcem rozoberať opatrenia prijaté minulou alebo terajšou vládou, len načrtnúť, ako na výnimočnú situáciu môžu reagovať ľudia, ktorí sú na akékoľvek zmeny citlivejší, predovšetkým psychiatrickí pacienti.   

 

Predtým, ako vírus jednotlivé krajiny zasiahol, mnoho ľudí bralo situáciu na ľahkú váhu a niektorí ju berú na ľahkú váhu aj dnes. Týchto na šťastie na Slovensku nie je veľa. Psychoanalytici by povedali, že ide o ľudí,  ktorých ovládajú ich obranné mechanizmy ako potlačenie, vytesnenie atď. Jednoducho, čo si človek nepripustí, to ho nebude bolieť a tým pádom ani obmedzovať. Druhá kategória sú ľudia, ktorý to berú 50 na 50, čiže u nich existuje rovnováha medzi emóciami, v tomto prípade strachom a racionálnym zmýšľaním. Nás psychiatrov zaujíma skôr tá tretia kategória a to sú ľudia, ktorí majú reálny medicínsky problém, trpia na depresiu, úzkostné poruchy  a obsedantne-kompulzívnu poruchu, alebo sú náchylní na vznik týchto ochorení.

 

Najčastejšie psychické poruchy počas pandémie

 

Depresia

Ako ochorenie, nie ako zlá, pochmúrna nálada, sa vyznačuje predovšetkým dlhodobo trvajúcou melanchóliou, pesimizmom, nespavosťou, vnútorným nepokojom, poruchami koncentrácie, chuti do jedla, neschopnosťou sa tešiť a smiať sa. Súčasťou môže byť aj strach, hlavne z budúcnosti a existencie.

Úzkostná porucha

Je chorobný strach pred vecami, zvieratami a situáciami. Chorobnosť spočíva v jeho neovládateľnosti a intenzite, dĺžke trvania.

Obsesie

Sú nutkania, ktoré sa vymykli našej kontrole. Myšlienky, ktoré sa natláčajú každý deň do hlavy, ktoré sú nepríjemné a nezlučiteľné s našim hodnotovým systémom. Rituály, ktoré musia dotyční vykonať na to, aby sa zbavili strachu. Oboje slúži na potlačenie strachu.

 

Ohrozenie aj pre psychicky kompetentnú populáciu

 

Obmedzený pohyb, nedostatočná osobná medziľudská komunikácia a teda výrazne obmedzené sociálne nažívanie a zvýšené hygienické opatrenia predstavujú pre ľudskú dušu nadmerný stres. Ako vieme, negatívny, alebo pozitívny stres vedie k psychickému diskomfortu a k vzniku alebo zhoršeniu psychických porúch. V dôsledku doterajších, nevyhnutných opatrení sa dá predpokladať nárast/zhoršenie stavu predovšetkým u ľudí trpiacich depresiou a úzkostnými poruchami. U ľudí s diagnózou obsedantno-kompulzívnej poruchy dôjde pravdepodobne tiež ku jej zhoršeniu, zvýšeniu frekvencie, aj/alebo intenzity ich rituálov, napríklad veľmi často extrémnemu umývaniu rúk a pod..

Narastať bude okrem strachu zo smrti aj strach z budúcnosti, existencie, hlavne u živnostníkov. Nálada populácie sa bude zhoršovať, zhoršovať sa budú aj poruchy spánku. Trpieť budú aj rodinní príslušníci pacientov. Deti na šťastie túto situáciu nevnímajú nejako negatívne.

Špeciálnu pozornosť si zaslúžia lekári, ktorí sú vystavenému enormnému tlaku, predovšetkým tí, ktorí stoja v prvej línii boja s pandémiou. Aj prípad mladej talianskej sestričky, ktorá po nakazení vírusom spáchala samovraždu v obave, že mohla nakaziť pacientov, ukazuje, že zdravotníci sú na konci dňa tiež len ľudia, každý má svoje limity a akákoľvek podpora a pomoc pomôžu. 

Ak sa vrátim k psychiatrii, na nešťastie, v týchto ťažkých chvíľach sa pacienti boja chodiť k lekárovi. Alternatívou sú rôzne aplikácie, ale tie sú v Rakúsku, kde pracujem, zakázané aj teraz, vyšetrenie sa musí uskutočniť osobne, na to je zákon. Maximálne môžete vystaviť pacientovi recept po telefóne.

 

Predchádzanie psychickým poruchám 

 

Dôležitý je pohyb, hocijaký, aj chodenie po schodoch namiesto výťahu, zachovanie si súkromia, aspoň na obmedzený čas. Pomôcť môže meditácia, autogénny tréning, relaxačné cvičenia a samozrejme pravidelný kontakt (sprostredkovaný) s priateľmi a rodinou. Ak toto nepomôže, treba vyhľadať odborníka, nechať si na čas tejto krízy predpísať lieky. Používajú sa antidepresíva a krátkodobo aj benzodiazepíny, ktoré sú výborne na liečbu strachu a úzkosti, bohužiaľ ale po viac ako dvoj týždňovom používaní vyvolávajú závislosť.

Množstvo informácií jednostranného charakteru spolu s absolútnou zmenou životného štýlu môže zakývať s hocikým. Pre psychiatrických pacientov odporúčam cielene nesledovať celodenne všetky spravodajské relácie a portály, to ich stavu určite nepomôže. Môžu si určiť rituál napríklad napoludnie a večer, kedy idú hlavné spravodajské relácie. Tak môžu eliminovať prísun vševaliacich sa správ s jednou témou, ktorá ich môže prevalcovať.   

Na reakciu ľudskej duše na túto pandémiu treba myslieť predovšetkým pri zavádzaní ďalších reštriktívnych opatrení, ktoré budú obmedzovať mieru nášho pohybu, medziľudského kontaktu a možnosti komunikácie s priateľmi a rodinou. 

Ľudstvo sa zatiaľ dokázalo vyrovnať s akýmkoľvek problémom, v tomto zmysle si skôr či neskôr poradíme aj s pandémiou korona vírusu. Teraz sa musíme prispôsobiť situácii, a robiť pre seba a svojich blízkych to najlepšie, čo môžeme. V prípade potreby je určite potrebné vyhľadať odborníka, či už osobne alebo telefonicky.

Držím nám všetkým palce. 

Všetko dobré a buďme zdraví