Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

V dnešnej dobe informačných technológií sa stáva uchovávanie, spracovanie a analytika dát veľmi silným nástrojom na ovplyvňovanie verejnej mienky a často aj politických rozhodnutí. Ak nie sú úmysly analýz vo verejnom záujme, môže to viesť k celospoločensky zlým rozhodnutiam a ku kriveniu systému ako celku.

Kľúčoví analytici v jednotlivých oblastiach majú veľkú zodpovednosť. Ovplyvňujú nielen to, čo si myslí laická a odborná verejnosť, ale často majú aj silný politický vplyv na prijímanie zásadných rozhodnutí. Disponovanie dátami a ich interpretácia sa tak stávajú nástrojom moci.

V celom reťazci ovplyvňovania verejnej mienky zohrávajú významnú úlohu názoroví lídri a mediálno-odborný priestor, v ktorom vystupujú. Predovšetkým v médiách, na konferenciách, ale aj participujúci na rôznych projektoch.

Vo vyspelom svete sú názoroví lídri zvyčajne uznávané osobnosti, ktoré sa opierajú o bohaté vedecké a pracovné skúsenosti, ich názory sú v súlade s medzinárodnými zvyklosťami a podložené silou dôkazov. Zvyčajne sú to ľudia z nezávislých inštitúcií platených z verejných zdrojov.

Na Slovensku sa názorovými lídrami nestávajú iba akademické kapacity alebo kariérni úradníci, ale často analytici združení v treťom sektore alebo súkromných firmách.

Rastie tak riziko selektívneho vnímania reality a presadzovanie vlastného videnie sveta, ktoré môže vyhovovať finančným záujmom ich darcov alebo firiem.

Pri ovplyvňovaní verejného povedomia sú rovnako dôležité médiá, ktoré dávajú nevyvážený mediálny priestor vybraným analytikom a vytvárajú z nich názorových lídrov. Niektorých môžu preferovať, iných, naopak, prehliadať. Takto sa dá ovplyvniť šírenie nevyhovujúcich názorov a, naopak, propagovať tie „správne“.

V zdravotníctve slovenskú verejnú mienku už dlhodobo ovplyvňujú mienkotvorní analytici ako Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ďalej analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský a analytici Martin Smatana a Michal Štofko zo spoločnosti Msquare. Michal Štofko je teraz štátnym tajomníkom ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej.

Ešte pred niekoľkými rokmi mal podobný vplyv Health policy institute, z ktorého pochádzajú viacerí známi analytici, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach, napríklad Tomáš Szalay, dnes poslanec za stranu SaS, Peter Pažitný, ktorý bol spolutvorcom reformy exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca a dnes riadi samostatnú konzultačnú firmu Pažitný & Kandilaki. Rovnako Henrieta Tulejová, ktorá pracuje pre ADVANCE Healthcare Management Institute a je aktívna nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku.

Ako dokážu analytici ovplyvňovať verejnú mienku?

Vystúpenia v médiách sú tým najčastejším spôsobom, ako môžu analytici zasiahnuť do verejného povedomia. Jednotlivé médiá majú svojich obľúbených analytikov, ktorým poskytujú mediálny priestor a pokrývajú nimi informácie týkajúce sa aktuálnych zdravotníckych tém.

Odborná verejná mienka sa najlepšie ovplyvňuje na konferenciách o zdravotnej politike. Na Slovensku sa s konferenciami o zdravotníctve roztrhlo vrece.

Najstaršou zdravotníckou konferenciou je konferencia týždenníka Trend Zdravotnícky manažment. Generálnym partnerom tejto konferencie sú firmy BFF (firma skupujúca pohľadávky zadlžených štátnych nemocníc) a poisťovňa Dôvera. Hlavnými partnermi sú Dr. Max, Penta, Union, Agel a Penta Hospitals.

Túto konferenciu už tradične moderuje terajší poslanec NR SR Tomáš Szalay a pravidelnými hosťami sú na nej analytici Zachar, Vlachynský, Smatana, ale nepravidelne aj Tulejová, Štofko či Pažitný. Menovaní analytici vystupujú aj na ďalších konferenciách venovaných zdravotníctvu – Healthcare Summit (SME konferencie), Slovenské zdravotníctvo (HN), ITAPA, Vizionári alebo na Zdravotníckej konferencii TA3 (Tab. 1)

Ďalšou možnosťou analytikov je získavanie prístupu k veľkým dátam prostredníctvom funkcií v rôznych štátnych alebo neštátnych inštitúciách.

 

Zachar

Vlachynský

Smatana

Štofko

Tulejová

Pažitný

Slovenské zdravotníctvo 23

x

 

 

 

x

 

Slovenské zdraviotníctvo 22

x

 

 

 

 

x

Healthcare Summit 23

x

 

x

x

x

 

Healthcare Summit 22

 

 

x

 

x

 

Healthcare Summit 21

 

 

x

 

 

 

Zdravotnícky manažment 23

 

x

x

 

x

 

Zdravotnícky manažment 22

x

x

x

 

 

 

Zdravotnícky manažment 21

x

x

x

 

 

x

Zdravotnícky manažment 20

 

x

x

 

x

 

Zdravotnícky manažment 19

x

 

x

x

 

 

ITAPA 23

 

 

x

x

 

 

Vizionári 23

 

x

x

x

x

 

Zdravotnícka konferencia 23

 

 

x

 

 

 

 
Tab. 1: Aktívne účasti zdravotníckych analytikov na zdravotníckych konferenciách
 
Súčasný štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko bol donedávna výkonným riaditeľom Asociácie zdravotných poisťovní, jeho niekdajší firemný spoločník z Msquare Martin Smatana bol zas predsedom dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A to aj v čase pôsobenia vo svojej firme.
 
Mienkotvorní analytici sa snažia získať vplyv aj na politické strany a ich predstaviteľov. Príkladom môže byť bezplatný workshop pre tímlídrov zdravotníctva, ktorý prebiehal v máji 2023 pred konaním predčasných parlamentných volieb. Štyri workshopy na témy prevencia a ambulantný sektor, lieky a lekárenská starostlivosť, systém riadenia a regulácie a ústavná a urgentná zdravotná starostlivosť boli určené pre politické strany a ich odborníkov na zdravotníctvo. Všetky workshopy uvádzali analytici Smatana a Štofko a jednotlivé podkapitoly viedli okrem iných expertov aj analytici Zachar, Pažitný či Vlachynský.

Jedným z mnohých príkladov, ako sa dá verejná mienka analytikmi ovplyvniť, je aj predvolebné hodnotenie programov politických strán.

V Bratislave sa 20. septembra 2023, tesne pred voľbami, konalo verejné hodnotenie programov politických strán pre oblasť zdravotníctva. Hodnotiteľmi boli analytici Zachar z inštitútu INEKO, Vlachynský z INESS-u, Štofko ešte za Asociáciu zdravotných poisťovní, Smatana z Msquare a Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva.