Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Transparentnosť

  • Patient Data Management System (PDMS) je nástroj ako docieliť zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Nemusí pritom ísť len o spravovanie dokumentácie pacienta, môžu sa v ňom integrovať aj štandardné diagnostické a terapeutické postupy (SOPs), ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.

  • Má rozdelenie na základné zdravotné poistenie a pripoistenie zmysel?

    Základné zdravotné poistenie by malo na báze solidarity pokrývať komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na dosiahnutie cieľa - udržanie a nápravu zdravia, liečbu akútnych a chronických ochorení, rovnako ako následnú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.