Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 
So zázračnými liekmi proti ochoreniu Covid - 19 sa roztrhlo vrece. Farmapriemysel sa predbieha v tom, ktorá liečba drahými preparátmi bude účinnejšia. Ako zabrániť neželaným vplyvom a zároveň poskytnúť pacientom ekonomicky únosnú a hlavne účinnú liečbu? 
 
V neistote, v ktorej žijeme už druhý rok, sa darí rýchlym riešeniam. Strach, obavy, túžba po živote spred  pandémie posúva vpred nielen kvalitnú vedu, ktorá je založená na medzinárodných štandardoch, ale aj vedu založenú na túžbe rýchlo zvíťaziť a rozprávkovo zbohatnúť. Hľadanie objektívnej pravdy sa v období emočného vypätia dáva za obeť riešeniam, ktoré prinášajú okamžitý účinok. 
 
Nemusí to vždy dopadnúť dobre. Mali by sme byť ostražití pred nepravdivými informáciami, možnými finančnými záujmami, ale aj falošnou nádejou, ktorú možno sami niekedy chceme počuť.
Medicína založená na dôkazoch (Evidence based medicine) podľa medzinárodných vedeckých štandardov je jediným riešením ako sa nestratiť vo víre zmätočných informácií.
Aby sa naši pacienti neliečili pocitovo. Napríklad imunomodulačnými doplnkami - polyoxidóniom, izoprinozínom alebo rôznymi neúčinnými virostatikami. 
 
Zároveň potrebujeme správne rozhodnutia na úrovni farmakoekonomiky štátu. Musíme mať mechanizmy na to, aby sa nenakupovali látky s veľmi nízkou evidenciou účinku. Rovnako zavedenie do klinickej praxe musí byť v úzkej spolupráci s odbornými spoločnosťami a včas. Aby sa nestávalo to, čo pri monoklonálnej protilátke bamlanivimab, ktorá sa objednala až pri doznievajúcej druhej vlne a pri novej variácii koronavírusu delta už nebola účinná.
 
 
HTA agentúra, ktorá na Slovensku vznikla ešte pod vedenín bývalého ministra Krajčiho, by mala byť práve tým spravodlivým arbitrom, ktorý sleduje medzinárodné odporúčania, hodnotí efektivitu a ekonomickú únosnosť  molekúl a nedovolí, aby sa na Slovensku pacienti liečili na ochorenie Covid - 19 ivermektínom, aby sme nehospodárne vynakladali finančné prostriedky na neúčinné imunomodulanciá alebo virostatiká.
 
Okrem HTA agentúry sú pri správnom nastavení farmakoterapie esenciálne odborné vedecké spoločnosti, ktoré si ctia skutočnú vedu založenú na dôkazoch. Najnovšie poznatky a odporúčania HTA agentúry sa musia vedieť rýchlo pretaviť do národných odporúčaní pre klinickú prax.
 
A v neposlednom rade musia byť tieto štruktúry apolitické,  bez konfliktov záujmov. Pri ich činnosti nesmie nastať ani  podozrenie, že pracujú pre nieči politický alebo finančný prospech. Len tak budú mať ich odporúčania váhu v laickej, ale aj odbornej verejnosti.
 
 
Príklad z Nemecka: 
 
Pre hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid - 19 vznikol vysokokvalitný dokument, ktorý na základe evidencie založenej na dôkazoch vedecky dokladuje aktuálne odporúčania odborných spoločností ohľadom nových terapeutík. 
 
 
 
 

Liek/Intervencia

Odporúčanie u hospitalizovaného pacienta s ochorením Covid-19

Kvalita evidencie ohľadom účinku na mortalitu

Plazma rekonvalescentov

Nemá sa

vysoká

Ivermektín

Nemá sa

veľmi nízka

Vitamín D

Nemá sa

Veľmi nízka

Azithromycin

Nemá sa

vysoká

Bamlanivimab monoterapia

Nemá sa

nízka

Anakinra

Nemá sa

stredná

Colchicín

Nemá sa

stredná