Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Veda a vzdelávanie

  • Boj sestier za lepšie platové a pracovné podmienky je opodstatnený. Ale problémom nie sú len platy a vyťaženosť. Zásadné zmeny vo vzdelávaní zdravotných sestier bez jasného vymedzenia kompetencií majú dosah na zhoršujúcu sa situáciu starostlivosti o pacientov. Počet sestier - magistier stúpa, ale o pacientov sa nemá kto starať.