Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Anglické zdravotníctvo (NHS) prechádza hlbokou krízou: dramatický nedostatok lôžok, rekordne dlhé čakacie doby na urgentnom príjme a závratný dlh zdravotného sektoru presahujúci 2 miliardy libier len za rok 2016. Napriek všetkému si ako doktor pracujúci v Anglicku NHS nesmierne vážim. Je to sociálny systém zabezpečujúci vysoký stupeň starostlivosti každému pacientovi bez ohľadu na finančný status. Určiť jeden dôvod stojaci za momentálnou krízou je skoro nemožné. Konzervatívci sú presvedčení, že systém je príliš liberálny a koketujú s myšlienkou prehĺbenia spolupráce so súkromným sektorom. Ja, ale nesúhlasím. Skúsenosti ma presvedčili, že súkromníci parazitujú na štátnom zdravotnom systéme, čo často vedie k zbytočným vyšetreniam, nepotrebne dlhým hospitalizáciám a nevôľu liečiť ťažkých pacientov v univerzitných nemocniciach, ktorí sú zvyčajne veľmi finančne nároční. Zámerom už nie je to najlepšie pre pacienta, ale finančne výhodný liečebný postup.

 

Čo si z tejto krízy môže zobrať slovenské zdravotníctvo?

V nasledujúcich riadkoch sa zameriam na analýzu viac ako 2 miliardovej ročnej splátky NHS súkromným firmám. Toto bremeno je mnohými expertami onačené za jeden z hlavných spúšťačov krízy.

V rokoch 1997-2010 uzavrela anglická vláda dohodu o financovaní výstavby nemocníc s privátnym sektorom. Ide o projekt verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership Project), kedy štát nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov na veľký projekt. Ten je následne financovaný z súkromných zdrojov a štát túto investíciu "spláca". Univerzitná nemocnica v Bratislave tiež mala byť postavená formou PPP projektu, ale po silnom mediálnom tlaku bol tento projekt zatiaľ pozastavený. Zjednodušene môžeme PPP projekt chápať ako leasing na auto, ktorý krátkodobo odbremení kupujúceho, avšak v prípade nevýhodnej zmluvy ho finálne ešte viac poškodí. V prípade NHS sa práve nevýhodná pôžička stala osudnou. Štát prijal „pomoc“ súkromných firiem a zaviazal sa splácať pôžičku na dobu 25-30 rokov. Pre lepšie pochopenie premením uplynulé skutočnosti do číselnej perspektívy:

• Štandardná cena výstavby všetkých PPP dotovaných nemocníc bola 11.8 miliárd libier, avšak celková suma vrátane poplatkov súkromných firmám dosiahla hodnotu 79 miliárd libier. Teda de facto výstavba nemocníc týmto spôsobom sa predražila viac ako 7-násobne. Táto suma je ekvivalent 4000 libier pre každú domácnosť v Anglicku.

• Dlh PPP by pokryl platy všetkých pôrodných sestier v Anglicku na dobu dva a pol roku.

• Cena prestavby nemocnice Barts v Londýne by štandardne stála 1.1 miliardy libier, zatiaľ čo cena vrámci PPP projektu dosiahla 7.1 miliardy libier.

• Celkový dlh na najbližších 5 rokov sa pohybuje okolo 22 miliárd libier.

Krátkozrakosť PPP projektov spôsobila v novovybudovaných nemocniciach ďalšie problémy. Veľká časť Royal London Hospital ostala nezariadená. Dôvodom je, že PPP projekt financoval len výstavbu budovy a na technickú výbavu už neostali peniaze.

PPP projekty sú zároveň aj ukážkou negatívneho dopadu privatizácie na starostlivosť o pacienta. Výsledky národného auditu kvality poskytovanej starostlivosti v NHS označili PPP dotované nemocnice vrátane londýnskej Barts za inadekvátne z dôvodu nedostatku personálu a lôžok.

Na záver by som dodal, že v ideálnom svete môže byť spolupráca so súkromným sektorom obojstranne výhodná. Štát dostáva jedinečnú možnosť riešenia nedostatku lôžok a moderných nemocníc. Takáto stratégia vyžaduje zodpovednú vládu a schopnosť vyjednať výhodné podmienky. Žiaľ, predstava vybudovať moderné nemocnice v rekordne krátkom čase bez krátkodobého prehĺbenia štátneho dlhu je príliš lákavá a môže viesť ku kolapsu zdravotníctva.

 

Literatúra:

http://www.bmj.com/content/bmj/343/bmj.d6681.full.pdf

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4030

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4030/rr

https://www.theguardian.com/healthcare-network/2015/aug/28/corbyn-right-pfi-unaffordable-mistake-nhs