Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Nebudem asi ďaleko od pravdy, ak poviem , že posledných 30 rokov sa problému sestier v slovenskom zdravotníctve nikto z kompetentných  nevenoval. Z jednoduchého dôvodu. Nikto kompetentný tam nebol. Ak by bol, nedopustil by, aby situácia zašla až takto ďaleko.

Napriek tomu, že dlhodobo pôsobím ako anesteziológ vo Veľkej Británii a situáciu na Slovensku sledujem len nepravidelne, dovoľte mi pár postrehov.

Sestry v UK

Vo Veľ kej Británii (UK)vznikla v r. 1860 vďaka Florence Nightingale vôbec prvá zdravotná škola pre sestry.  Vďaka dobrému systému a dlhodobej tradícii patria zdravotné školy v UK k najvyššie hodnoteným na svete.

Okrem širokého spektra špecializácií ponúka Royal College of Nurse (Kráľovská akadémia sestier) finančnú podporu pre ich ďalšie postgraduálne vzdelávanie. Napriek vysokému kreditu zdravotníka v krajine, vysokému stupňu špecializácie, samostatnosti v práci a výhodám, ktoré práca v NHS (národný zdravotný servis) ponúka,  je stále v UK sestier nedostatok.  Nemocnice to riešia pravidelným náborom sestier z krajín  EU – predovšetkým z Talianska, Španielska, Portugalska a Indie,  prípadne z Filipín. Z osobnej skúsenosti musím povedať, že najmä sestry z Filipín majú vysoký odborný kredit .Výhodou posledných dvoch menovaných je perfektná angličtina, ktorá je ich študijným jazykom.

Z toho vyplýva, že ani krajina, kde má zdravotník vysoký spoločenský kredit, je slušne ohodnotený a stimulovaný, kde angličtina poskytuje obrovskú výhodu pre nábor zo zahraničia,  nie je schopná pokryť dopyt na trhu.

Ako to potom zvládne Slovensko?

Aké by mohli byť riešenia

1/Povolanie  zdravotná sestra  nie je poslanie. Je to ťažká práca. Bolesť, utrpenie, krv, hnis, náreky, zápachy.  Kto z normálnych smrteľníkov by to znášal každý deň. A to sa ešte očakáva, že sa budú vždy usmievať, budú milé, vzdelané, upravené. Mali by byť ohodnotené nadštandardne a ak sa to niekomu nepáči, malo by dotyčnému byť umožnené stráviť  so sestrou  niekoľko pracovných zmien. Adekvátne platové ohodnotenie.

2/25-30 rokov dozadu bola prestíž dostať sa na zdravotnú školu. Stačilo presne také obdobie fungovania zdravotných poisťovní a  ničnerobenia ministrov zdravotníctva a vlády, aby kompletne zruinovalo úctu k ľudskému životu, úctu k práci zdravotníkov a úctu ku zdraviu. Treba dlhodobú nenásilnú reklamu v médiách na zvýšenie povedomia a opätovného prebudenia záujmu o prácu v zdravotníctve.

3/Vytvorenie  nemocníc zameraných na kvalitnú výchovu zdravotných sestier . Zdravotné sestry vo Veľkej Británii sú hrdé na svoje vzdelanie a vidieť to aj na tom, s akou úctou nosia odznaky škôl, kde študovali.

4/Vytvorenie fondu na štúdium nadaných detí a rómov na stredných zdravotníckych školách a aj na lekárskych fakultách .Nadaným deťom a rómom umožniť plne hradené vzdelanie, ubytovanie , stravu a vreckové s podmienkou odpracovať ako platbu „pôžičky od slovenského zdravotného systému“ 6 rokov v regióne, odkiaľ pochádzajú.

5/Vytvorenie aspoň jednej zdravotníckej školy na východnom Slovensku v mieste s dobrým leteckým a vlakovým spojením s cieľom získavať a po adekvátnej jazykovej príprave a oboznámení s etickými a profesionálnymi štandardami slovenského zdravotného systému  vychovať zdravotné sestry  prichádzajúce z Ukrajiny alebo Ruska, prípadne pobaltských krajín.

6/ Vytvorenie prvej rómskej strednej zdravotníckej školy alebo zvýšenie počtu rómskych študentov na strednej zdravotníckej škole.

7/ Zavedenie „stimulačného finančného príspevku “ popri štúdiu na strednej zdravotníckej škole, formou prospechového štipendia. Každý študent len privíta finančnú podporu v priebehu štúdia, najmä ak má perspektívu zamestnať sa.

8/ Vytvorenie cirkevnej zdravotníckej školy. Rádové sestry môžu byť cenným prínosom v starostlivosti, špeciálne o onkologických alebo terminálne chorých pacientov.

9/Zaistenie slušného a štandardného oblečenia pre všetky zdravotné sestry podľa funkcie. Štandardizované oblečenie pre všetky nemocnice na Slovensku , tzv. „dress code“ umožní  lepšiu orientáciu nielen pacientom, ale aj samotným zdravotníkom. Popri tom odstráni obraz ošúchanosti, chudoby a nenápadných reklám firiem na tričkách a oblečení, ktoré sa nosia dnes a za ktoré firmy neplatia. Zároveň bude budovať lepší  a dôstojnejší obraz sestry v očiach pacienta. Na Slovensku nemá zdravotníctvo žiadny marketing. Zdravotná sestra v čistom a peknom oblečení musí byť štandard, ktorý má byť dodržiavaný rovnako, ako aj profesionálne správanie. Šitie uniforiem a obuvi  okrem iného dlhodobo zaistí prácu pre niekoľko prevádzok na Slovensku.

10/ Výhody zdravotníka vo Veľkej Británii:  možnosť zľavy na nákup počítačovej techniky, TV, elektroniky, výhodnejší lízing na auto ( myslím, že na Slovensku by to uvítal najmä stredný zdravotný personál), možnosť odpočítania z dane nákladov na vzdelanie, poplatky za členstvo v odborných organizáciách, 10-20% zľava na ubytovanie v hoteloch ,zľava na cestovnom, o týždeň viac platenej dovolenky tiež stojí za zváženie...

To je len niekoľko nápadov ako stabilizovať, prípadne zlepšiť situáciu so stredným zdravotníckym personálom, konkrétne sestrami na Slovensku. Teraz to chce už len niekoho, kto na 10 problémov nenájde 10 dôvodov, prečo sa to nedá, ale aspoň 20 riešení, ako sa to bude dať.

 

Juraj Chovan MD

Konzultant pre anestéziu a intenzívnu medicínu

Western Isles  Hospital NHS Scotland , UK

 

https://www.studying-in-uk.org/nursing-schools-in-uk/ 

https://www.rcn.org.uk/professional-development/become-a-nurse