Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Vláda SR bude presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách. Pre zrýchlenie jej výstavby pripraví zákon o strategickej investícii – Lex Rázsochy.  (Programové vyhlásenie vlády) 1

 

Člen vlády, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, sa pred Vianocami pre internetový spravodajský portál aktuality.sk o nemocnici Rázsochy vyjadril následovne:  

„Nevylučujem, že dôjde k diskusii s vlastníkom nemocnice na bratislavských Boroch a urobí sa niečo, čo sa chcelo aj predtým. Prevádzkovateľom by mohla byť súkromná spoločnosť a majiteľom by mohol byť štát," povedal s tým, že situácia sa bude odvíjať aj od toho, čo bude ekonomicky výhodné a najrýchlejšie. Slováci majú podľa slov ministra dostať takú zdravotnú starostlivosť, aká im v 21. storočí prislúcha. 2

 

Projekt verejno-súkromného partnerstva

Minister prezradil plán, s ktorým sa zjavne počíta, a to s odkúpením nemocnice Bory. Podľa ministra by malo ísť o určitú formu verejno-súkromného partnerstva (tzv. PPP projekt).

Zámer odkúpiť nemocnicu Bory je v jasnom protiklade s Programovým vyhlásením vlády.  Nerieši katastrofálnu situáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste a rovnako nereflektuje potrebu národnej komplexnej nemocnice. 

Ak by mal skutočne platiť variant, ktorý navrhol minister Lengvarský, štát by odkúpil nemocnicu za stovky miliónov eur prostredníctvom peňazí z Plánu obnovy a dlhodobou nájomnou zmluvou so spoločnosťou Penta by prenechal manažment zdravotnej starostlivosti tejto finančnej skupine.

Štát by tak pravdepodobne dostával nájomné a súkromná spoločnosť by si mohla z výnosov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti vyplácať zisk.

Takéto partnerstvo je vo svete nezvyčajné. Najčastejšie sa PPP projekty v oblasti zdravotníctva dejú opačne. Štát nemá peniaze na rozsiahlu investíciu, preto ju realizuje súkromná spoločnosť a štát platí investorovi dlhodobý nájom. Po zvyčajne 30 rokoch je investícia splatená a prechádza do rúk štátu.

Nemocnica Bory

Nemocnica Bory je pripravovaná od svojho začiatku ako prémiová nemocnica. Jednolôžkové izby nie sú štandardom ani vo vyspelom svete.  Počet lôžok sa tým zredukoval na 400 a projekt nemocnice neumožňuje navýšenie tohto počtu. Štrnásť operačných sál a dvadsaťštyri postelí intenzívnej medicíny je na 400 lôžkovú nemocnicu úctyhodný počet. Svedčí to o tom, že nemocnica je pripravovaná predovšetkým na „medicínu výkonov“, teda oblasť ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je najlepšie honorovaná. V nemocnici nemajú byť klasické oddelenia, ale interdisciplinárne programy – pre ženu a dieťa, ďalej onkologický,  neurovaskulárny, kardiovaskulárny, ortopedicko-traumatologický program a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. Tieto oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti sú oproti „nechirurgickej, neintervenčnej medicíne“  lepšie honorované. Práve v týchto oblastiach sú platby od poisťovní nastavené tak, že pokrývajú nielen náklady, ale umožňujú aj tvorbu zisku.

Onkológia, gastroenterológia, katetrizačné  techniky – neurointervencie, kardiointervencie – zavádzanie rôznych stentov, odstraňovanie krvných zrazenín pri cievnych mozgových príhodách, diagnostické vyšetrenia mozgových a srdcových ciev, rovnako ako ortopedická chirurgia a implantácia umelých kĺbov sú  z hľadiska ziskovosti veľmi lukratívne.

V portfóliu nemocnice sa objavuje aj moderné centrum pre ženu a dieťa, ktoré tak bytostne Bratislava potrebuje. Aj táto oblasť je finančnou príležitosťou, pretože umožňuje  už teraz pomerne rozsiahle priplácanie za nadštandard (výber gynekológa, rooming in, atď.).

Oblasti, ktoré neprinášajú dostatočný benefit – predovšetkým klasické oddelenia vnútorného lekárstva, neurológia, psychiatria a iné sa v projekte nenachádzajú.  Výber portfólia nemocnice Bory tak dotvára  klasický zvyk v slovenskom zdravotníctve -  „vyberať hrozienka z koláča“ (cherry picking).

Partnerstvo Penty a štátu

Partnerstvo so štátom by pre Pentu znamenalo dvojaké víťazstvo. Získali by späť financie, ktoré museli vložiť do výstavby nemocnice a zároveň by im štát dlhodobo garantoval, že zisky z lukratívnych odvetví sa nebudú meniť. Nemocnicu Bory a preferované odvetvia by štát natrvalo zakategorizoval v nemocničnej sieti.

Rovnako by Penta profitovala zo zázemia, ktoré obklopuje nemocnicu Bory -  byty, prístupové cesty, nákupné centrum, lekárne atď., čo môže pre štát predstavovať ďalšie riziko takejto investície.

Prečo kúpa nemocnice Bory nič nerieši?

Nemocnica Bory pokryje len malú časť spektra ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Nerieši dezolátny stav „nechirurgickej“ medicíny v hlavnom meste a rovnako problém komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  

Po reformách bývalého ministra Zajaca sa naplno prejavil spôsob privatizácie lukratívnych odvetví v nemocniciach. Nemocnice prišli o svoje diagnostické, vyšetrovacie a laboratórne zložky, odčlenili sa kardioústavy, onkológie, detské kliniky. Aj z tohto dôvodu dnes na Slovensku nemáme ani jednu komplexnú nemocnicu, ktorá by sa vedela o pacienta postarať od hlavy až po päty. Národná nemocnica musí mať túto ambíciu. Predsa nemôžeme najťažších pacientov s komplexnými problémami prevážať po Bratislave.

Pôvodný plán, ešte z čias ministra Druckera, urobil z nemocnice Rázsochy  doplnok k nemocnici Bory so 653 lôžkami. Teda všetky oddelenia, o ktoré Penta neprejavila záujem, mali skončiť v tejto nemocnici.

Túto požiadavku naďalej živia aj niektorí zdravotnícki experti: „Analytik Smatana upozornil, že dve nemocnice poskytujúce rovnaké služby blízko seba zmysel nemajú. Podľa neho by preto možno stačilo, ak by sa na Rázsochách dostavalo iba to, čo v Boroch bude chýbať. Nakoľko spustenie plnej prevádzky najnovšej nemocnice v sieti Svet zdravia je naplánované na rok 2023, už bude jasné, akú starostlivosť poskytujú.“ 3

Na rozdiel od analytikov, odborná obec už desaťročia požaduje komplexnú nemocnicu s vyše 1000 lôžkami, ktorá by pokryla celé spektrum najzložitejších operačných výkonov, ale aj nechirurgické, konzervatívne disciplíny. Národná nemocnica musí byť zároveň aj učebnou základňou pre Lekársku fakultu v Bratislave a poskytovať excelentné vedecké zázemie.

Personálny manažment

Otvorením nemocnice Bory dôjde k masívnemu odlivu kvalitných zdravotníkov zo štátneho systému do novej nemocnice. V Bratislave už teraz chýbajú predovšetkým sestry, ktoré odchádzajú do zahraničia najmä kvôli zlému pracovnému prostrediu. Bory budú silnou konkurenciou, aj v nadväznosti na ponuku benefitov pre personál (bývanie, škôlka...).   Schátrané štátne nemocnice prídu o značnú časť svojho odborného personálu.

Strategické rozhodnutie

Kúpou nemocnice Bory za niekoľko sto miliónov eur už nezvýši na ďalšiu významnú investíciu v Bratislave, nanajvýš dôjde k rekonštrukcii nemocnice Ružinov.

To, že štát doteraz nedokázal postaviť nemocnicu národného významu je ukážkou politickej neschopnosti. Súkromný investor, ktorý sa svojvoľne rozhodol postaviť nemocnicu vo vybranej lokalite dlhodobo vplýva na túto neschopnosť, ktorá mu prirodzene vyhovuje.

Prvá fáza verejného obstarávania na  projekt úmyselne zredukovanej (pravdepodobne po dohode so skupinou Penta) 653 lôžkovej nemocnice Rázsochy, ešte z čias ministra Druckera,  je už dávnejšie ukončená. Verejné obstarávanie, ako aj projekt búrania a prípravy staveniska nemocnice Rázsochy sprevádzali obštrukcie, ktoré ho zámerne spomaľovali. Minulé vedenie MZ vytvorilo širšiu komisiu pre stavbu komplexnej univerzitnej nemocnice Rázsochy, ktorá bola poradným orgánom ministra. Výstupom boli dve alternatívy postupu:  zrušenie verejného obstarávania z dôvodu zmeny požadovanej lôžkovej kapacity nemocnice a zorganizovanie súťaže architektonických návrhov už na nemocnicu s cca 1100 lôžkami, alebo dokončenie prebiehajúceho verejného obstarávania s doplnením projektu o ďalších 500 lôžok. Podľa aktuálnych vyjadrení ministra nie je známe, či sa tým niekto na MZ ďalej zaoberá a aké sú plány s ohľadom na ďalšiu fázu verejného obstarávania projektu.

Minister Lengvarský, ktorý má plniť ciele Programového vyhlásenia vlády, dokonca pri návšteve staveniska nemocnice Bory povedal:

„Buď budú Rázsochy stáť, alebo nebudú stáť. Buď táto nemocnica (pozn. Bory) pôjde v nejakom inom režime, či už bude štátna, pološtátna alebo iná, veľa možností je v hre.“ 4

Je absurdné, že štát, ktorý by mal chrániť záujmy nás všetkých ustupuje súkromnému investorovi a prispôsobuje mu svoje strategické ciele. Všade vo vyspelom svete je to naopak.

Vláda SR musí urobiť všetko preto, aby naplnila svoje Programové vyhlásenie a urýchlene rozbehla prípravu a výstavbu komplexnej národnej nemocnice v Bratislave.