Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

ACE inhibítory sú lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcovej nedostatočnosti. Patria ku najčastejšie predpisovaným liekom. Na Slovensku je ich ročná spotreba viac ako 26 miliónov balení. Hoci je ich cena v porovnaní s inými molekulami nízka, pri danom objeme sú aj eurové rozdiely v platbách za porovnateľné lieky dôležité.  

 

Každé euro, ktoré sa dá ušetriť na „bežných liekoch“ chýba pri financovaní inovatívnych molekúl na liečbu onkologických a iných ochorení. Je úlohou štátu nastavovať pravidlá a reguláciu cenotvorby tak, aby nedošlo k zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale na druhej strane, aby sa obmedzené finančné prostriedky vynakladali efektívne.

Súčasná lieková politika na Slovensku dostatočne nevyužíva všetky prostriedky nato, aby sa efektivita v tomto ohľade dosiahla. Príkladom môže byť lieková politika práve v liekovej skupine ACE inhibítorov.

V koncentrácii s ekvivalentom 1,25 mg ramiprilu je najlacnejší liek 100 tabletové balenie enalaprilu (2,44 eúr celková suma).  Pacient však musí za tento najlacnejší liek doplácať 1,34 eúr, kým drahý perindopril ratiopharm je bez doplatku. Poisťovne tak namiesto 2,44 eúr platia 7,38 eúr (o 4,94 eúr viac na jednom balení) (Obr. 1)

 

image

Obr. 1: Úhrada za liekovú skupinu ACEI v ekvivalente koncentrácie ramiprilu 1,25 mg, v balení 100 a 90 tabliet. Najlacnejší liek enalapril je s doplatkom pacienta a drahý perindopril bez doplatku.

 

Podobne pri vyšších koncentráciách liekov v danej liekovej skupine dochádza k tomu, že pacienti musia doplácať za najlacnejšie molekuly a drahšie sú bez doplatku. (Obr. 2)

image

Obr. 2: Perindopril ratiopharm je bez doplatku, kým najlacnejšie lieky – ramipril a enalapril majú doplatok pacienta.

Druhým problémom je, že úhrada zdravotných poisťovní je aj u porovnateľných koncentrácií  porovnateľných účinných látok rozdielna. Pri koncentrácii 5 mg ramiprilu sú síce 30 tabletkové balenia najlacnejších molekúl (lisinopril, ramipril) bez doplatku, ale rovnako aj perindopril, pričom úhrada poisťovní nie je nastavená podľa najnižšej ceny (2,3 eúr za ramipril). Poisťovne platia viac za perindopril aj lisinopril (Obr. 3) Rovnako úhrady poisťovne sú vysoké pri 90 tabletových baleniach (Obr. 4)

 

image

Obr. 3: Úhrada za liekovú skupinu ACEI pri ekvivalente 5 mg ramiprilu, 30 tabletkové balenia

 

 

image

Obr.4: Úhrada za liekovú skupinu ACEI pri ekvivalente 2,5 mg ramiprilu a balení s 90 tabletami. Tri balenia po tridsať tabliet ramiprilu by stáli 4,71 eúr, poisťovňa platí za perindopril 9,72 eúr.

 

Len ojedinele sú nastavenia zadefinované v prospech efektívneho vynakladania finančných prostriedkov (Obr. 5,6). 

image

Obr. 5: V tejto skupine liekov sú vyššie doplatky pacienta za drahšie lieky, hoci toto cenové opatrenie znevýhodňuje účinnú látku enalapril vyšším doplatkom pacienta.