Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Pavol Šurda

 

 

 

 

Pracovné skúsenosti: vlajka ČR vlajka VB vlajka Holandska        

 

 

 

  • 2003-2009     LF UK Bratislava (MUDr.)     
  • 2009-2013     Oddelenie otorinolaryngológie v Nemocnici Jindřichúv Hradec, ČR
  • 2013-2015     St. Georges University Hospital, Bristol University Hospital, UK 
  • 2015              University of Amsterdam, Academic Medical Center, NL
  • 2015             Atestácia z ORL, ČR
  • Vice-prezident juniorskej rinologickej asociácie a CEO edukačného projektu Surgtech
  • Pomáha vzdelávať ORL rezidentov v Nigérii