Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Slovensko sa môže stať krajinou s najlepším zdravotníctvom - „MEDICAL VALLEY“. Na to aby sa tak stalo je nutné realizovať mnohé systémové a organizačné zmeny. Stačí tak málo: UROBIŤ ICH!

Pracovné skúsenosti: vlajka SR

 

09/2005-01/2006 - dôstojnícky kurz

02/2006-06/2009 - lekár v špecializačnej príprave

07/2009-08/2009 - lekár PMZJ ROLE 2E

09/2009-08/2011 - náčelník zdrav.služby 2.mech.brigády Prešov

09/2011-10/2013 - odborný lekár - odbor riadenia vojenského zdravotníctva

11/2013-07/2014 - lekár kontingentu ISAF Afganistan, Kandahar

08/2014-12/2017 - lekár PMZJ ROLE2E (ARO) / 1.KAIM UNLP Košice

11/2017 -              KNG s.r.o. VLD