Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Peter Stachura

Slovenské zdravotníctvo trpí chronickým politickým experimentovaním. Na svete neexistuje ideálny model zdravotníctva. Ak sa chceme k nemu priblížiť, mali by sme sa poučiť z chýb a motivovať sa pozitívnymi príkladmi zo zahraničia. Prial by som si, aby naše skúsenosti prispeli k pozitívnemu pretváraniu slovenskej reality.

 

 

Pracovné skúsenosti:   vlajka SR vlajka Nemecka Bildergebnis für vlajka rakuska

 

 

 • 1997-2003     Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (MUDr.)
 • 2010-2012     Univerzita v Bayreuthe, Health care management (MBA)
 • 2010-2014     Friedrich-Wilhelms Univerzita v Bonne, Dizertačná práca (Dr.med.)
 • 2003-2004     Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, NsP Levoča, SK
 • 2004-2009     Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinikum Görlitz, D
 • 2009-2017     Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinikum Bayreuth, D
 • 2014-2016     Oddelenie paliatívnej medicíny, Univerzitná nemocnica Erlangen, D
 • 2017-            Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, UK St. Pölten, A
 • 2020-2021     Štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR, SK                                                       
 • 2007             Atestácia z urgentnej medicína
 • 2009             Atestácia z anesteziológie
 • 2011             Subšpecializácia z intenzívnej medicíny
 • 2015             Subšpecializácia z paliatívnej medicíny