Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 "The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease. " T. A. Edison (1903) 

Myslím si, že po vyše 100 rokoch je čas na napĺňanie tejto myšlienky. Rád by som inšpiroval ľudí k sebavedomému postoju ku svojmu zdraviu a zdravotnému stavu spoločnosti, v ktorej žijeme.  

 

Pracovné skúsenosti:   vlajka SR vlajka Nemecka              

 

  • 2001-2007     Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (MUDr.)
  • 2007-2008    PhD Študent, Klinika pľúcneho lekárstva a tuberkulózy v UNLP, Košice
  • 2008-2016    Helios Klinikum Aue, Nemecko
  • 2016-            Rhön Klinikum Bad Neustad, Nemecko
  • 2013            Atestácia v odbore anesteziológia
  • 2014            DESA diplom (Diploma of European Society of Anaestesiology)
  • 2015            Atestácia v odbore urgentná medicína
  • 2016            Subšpecializácia z intenzívnej medicíny