Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

 

1. Zdravotné poistenie vo svete a na Slovensku

Aké sú formy zdravotného poistenia? Je nominálne zdravotné poistenie najlepším riešením? Je zdravotné poistenie v súčasnej podobe dlhodobo udržateľné? Môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisk? Ako je to s krížovým vlastníctvom poisťovne a poskytovateľov? Aké formy motivácie sa uplatňujú v jednotlvých systémoch zdravotného poistenia? Aká je miera primeraná odmena za spravovanie poistného?

2. Verejné obstarávanie v zdravotníctve

Ako prebieha verejné obstarávanie vo vyspelých demokratických krajinách? Kde sú slabé miesta verejného obstarávania? Obstarávajú súkromní investori lacnejšie? Ako chrániť verejné zdroje? V čom spočíva transparentnosť vo verejnom obstarávaní? Ako sa dodržiavajú európske smernice? Čo bysom musel splniť, keby som chcel obstarať napr. CT prístroj v niektorej vyspelej demokratickej krajine?

3. Kvalita zdravotnej starostlivosti

Kto zodpovedá za kvalitu zdravotnej starostlivosti? Ako sa kontroluje? Aké možnosti má pacient? Ako sa dodržiava objektivita v hodnotení kvality? Na čo slúžia medicínske štandardy? Kde je hranica slobodného lekárskeho povolania a štandardizovanej liečby? Majú malé krajiny kapacity na prípravu zmysluplných odborných národných odporúčaní? Kde sú hranice ekonomickej efektivity?

4. Hierarchické usporiadanie v medicíne

Čo je to mierna hierarchia? Čo ovplyvňuje pracovné prostredie? Neubíja hierarchia motiváciu a inovačné riešenia? Na čom by mala byť postavená zmysluplná autorita? Ako nastaviť výberové konania a vybrerať kompetentných?

5. Integrácia zdravotnej starostlivosti

Ako dosiahnuť spojenie ambulantnej a ústavnej  a sociálnej starostlivosti v prospech pacienta? Aké modely financovania motivujú k snahe o zdravie pacienta? Čo je to managed care? Aké možnosti ponúka integrovaná starostlivosť v znevýhodnených komunitách?